Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus
Beeswax, beeswaxcandles, waxcandles, candles, church, vaxljus, ljus

Miljövänliga och klimatvänliga ljus!Vårt företag har valt att fokusera på vår gemensamma miljö med klimatvänliga ljus för hem och kyrka. 


Vi kan erbjuda dig hantverksmässiga bivaxljus tillverkade av munkar i ett ortodoxt kloster.

Det bivax som blir kvar efter slungning av honung tas till vara och blir sedan en ny klimatsmart produkt.

Den innehåller endast två grundämnen, kol och väte, som vid förbränning bildar vattenånga. 

Detta gör att ljusen brinner med en fin låga utan sot och giftiga partiklar i luften.


Tillverkning av bivaxljus är en mycket gammal tradition som tyvärr blivit lite bortglömd efter det billiga industriljusets intåg,

trots att bivaxljus är en mycket klimatsmart och hållbar produkt, till skillnad från de vanligare stearin- och paraffinljusen som istället tillverkas av slaktavfall och restprodukter från oljeindustrin.

Våra bivaxljus avger dessutom en frisk och söt honungsdoft och samtidigt bildar de negativa joner som renar din inomhusluft från damm och partiklar.


Alla våra bivaxljus tillverkas med målsättningen: hållbarhet, klimatvänligt och noll avfall.


När bin samlar nektar och pollinerar växter, bidrar deras arbete till att stärka ekosystemet på vårt planet, och även du kommer att göra ditt bidrag till ett bättre klimat. Att du dessutom skapar en bättre inomhusmiljö för dig och din familj, är bara en extra bonus.


Eftersom bin är riktiga klimatkompensatorer, vill inte vi vara sämre, varför vi plockat bort alla onödiga förpackningar från våra produkter och vi återanvänder annat packmaterial så långt det är möjligt, så att vi kan säga: från oss till ditt hem med så liten klimatpåverkan som möjligt. 


Börja din hållbarhetsresa tillsammans med oss.


Varmt välkomna!


beeswaxcandles, candles, monks, vaxljus, ortodoxchurch, monastery
beeswaxcandles, candles, monks, vaxljus, ortodoxchurch, monastery
beeswaxcandles, candles, monks, vaxljus, ortodoxchurch, monastery
beeswaxcandles, candles, monks, vaxljus, ortodoxchurch, monastery
beeswaxcandles, candles, monks, vaxljus, ortodoxchurch, monastery
beeswaxcandles, candles, monks, vaxljus, ortodoxchurch, monastery
beeswaxcandles, candles, monks, vaxljus, ortodoxchurch, monastery

Våra Produkter

Andaktsljus / Julgransljus

 

Andaktsljus / Julgransljus

Röda Rödfärgade Vaxljus


Rödfärgade vaxljus

Smala Vaxljus


Smala vaxljus 

Orange Orangefärgade Vaxljus


Orangefärgade vaxljus

Altarljus / Kronljus

 

Altarljus / Kronljus

Blåa Blåfärgade Vaxljus


Blåfärgade vaxljus

Gröna Grönfärgade Vaxljus


Grönfärgade vaxljus

Svarta Svartfärgade Vaxljus


Svartfärgade vaxljus

Stöd vårt arbete bland barn och hemlösa!

 

När ni köper bivaxljus av oss, bidrar ni samtidigt till olika välgörenhetsprojekt, eftersom vi skänker en del av eventuell vinst till

föräldralösa, krigsdrabbade eller obemedlade barn och ungdomar i Sverige och Ukraina.


Vi stödjer Ukraina

  

Tack för ert stöd och må Gud välsigna er!