Från historia till verklighet 

 

Bivaxljusets historia inom Kyrkan kan spåras till det allra första, kristna århundradet, då man i Rom började använda bivax för tillverkning av ljus till kyrkorna, och bivax blev med tiden det enda godkända materialet för kyrkljus, både i öst och i väst.

Idag är bivaxljus ovanliga, då bivax generellt är dyrare i förhållande till andra material för ljustillverkning (såsom t ex stearin), men fortfarande är det i huvudsak bivaxljus som används inom den Ortodoxa Kyrkan under gudstjänsten och för ljuständning i kyrkorna.

Ryska Ortodoxa Kyrkans Heliga Synod fastlade 1882 denna tradition i en bestämmelse som säger att alla ljus som används i kyrkan ska vara gjorda av det renaste och mest naturliga vaxet, d v s det vax som man menar finns enbart hos bin.

I Gamla testamentet står skrivet att alla ämnen och föremål som brinner under gudstjänsten måste vara naturliga.

Att bränna bivaxljus betyder lydnad och beredskap att ångra sig.

Ljusets eld representerar rening genom Guds eld, och man ansåg att människans synder brinner i denna eld.

Vax, som det renaste ämnet, symboliserar våra själars renhet och våra offers uppriktighet.

Vax, som ett ämne, på vilket det är möjligt att skriva, symboliserar vår medvetenhet om korset, som ritas på vår kropp

och tecknas i vår själ under dopet.

Vax, som ett mjukt och formbart ämne, symboliserar vår lydnad, vår omvändelse och vår villighet att ångra vårt syndiga liv.

Vax, samlad från ett flertal olika, doftande blommor, symboliserar den Helige Andes ljuvligt doftande nåd,

men också de mångfaldiga offer som alla kristna bär fram inför Gud.

Vax, som brinner med en klar låga, symbliserar hur Gud renar vår natur med gudomlig eld.

Vax, som låter eld och ljus kombineras, symboliserar föreningen och styrkan av ömsesidig kärlek och fred bland de kristna.....................


                                           

Vi är ett företag som har valt att specialisera sig på bivaxljuset. Bivaxljuset importeras direkt från ett kloster.


Vi samarbetar även med andra kloster (Valaam Monastery, The St. Georges Monastery, Spaso-Preobrazhenskiy Muzhskoy Monastery Murom,

Svyato-Blagoveshchenskiy Muzhskoy Monastery Murom, Voskresenskiy Monastery Murom, Svyato-Troitskiy Zhenskiy Monastery Murom). 

Vi vill erbjuda dig den renaste och naturligaste bivaxljus utan några tillsatser och kemikalier.

Bivaxljus är certifierade, godkända och är klassade som naturligt produkt.

Vi vill vara ditt bivaxljus förråd på nätet, där du kan snabbt beställa det du behöver redan innan det tar slut.

Du handlar det du behöver, när du behöver det och när det passar dig.

Välkommen till oss – vi har alltid öppet!